Goat Milk Soap (125 g)

Goat Milk Soap (125 g)

105.00

Goat Milk Soap

ஆடு பால் சோப்பு

இரசாயனங்கள் இல்லை, காஸ்டிக் அகற்றப்பட்டது.

இயற்கை வாசனை திரவியம், இயற்கை பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டது.

சருமத்தை மென்மையாகவும் ஈரப்பதமாகவும் வைத்திருக்கும்.

சுத்தமான ஆட்டுப்பாலில் உள்ள லாக்டிக் அமிலக் கூறு, அசுத்தங்களை நீக்கி நமது சருமத்தைச் சுத்தப்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்காற்றுவதாக அறியப்படுகிறது.

ஆட்டுப்பால் தோலின் மேற்பரப்பு அடுக்கை வேகமாக ஊடுருவி நமது ஒவ்வொரு திசுக்களுக்கும் போதுமான அளவு ஊட்டச்சத்தை அளிக்கும்

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review