Charcoal Soap (100g)

Charcoal Soap (100g)

80.00

Charcoal Soap

மூங்கில் கரி சோப்பு

இரசாயனங்கள் இல்லை, காஸ்டிக் அகற்றப்பட்டது.

PH மதிப்பு 8.5 எண்ணெய் சருமத்திற்கு ஏற்றது.

முகப்பருவை நீக்குகிறது.

உங்கள் சருமத்தை புதுப்பிக்க உதவுகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review