விதவைச் சான்றிதழ் (Widow Certificate)

விதவைச் சான்றிதழ் (Widow Certificate)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

சான்றிதழ் PRINT எடுத்தல்

வழங்கப்படும் சேவைகள் (NATURE OF SERVICES)

விதவைச் சான்றிதழ் விண்ணப்பித்தல் மற்றும்

விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ளுதல்

விண்ணப்பம் ஒப்புதல் பெற்றபின் சான்றிதழ் PRINT எடுத்து தருதல்
        இந்த சான்றிதழ் விதவைகளுக்கு சில உதவித்தொகை பெறவும், கருணையுடன் நியமனம் செய்யவும் வழங்கப்படுகிறது. இது குறிப்பிட்ட தாலுகாவின் அந்தந்த தாசில்தாரிடமிருந்து பெறப்படலாம்
தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)
விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo)

முகவரி சான்று (Any Address Proof)

கணவரின் இறப்புச் சான்று

(Death Certificate of Husband)

திருமண பதிவுச் சான்றிதழ் அல்லது திருமண அழைப்பிதல்

(Marriage Registration certificate or any other documents to prove marriage)

பிற ஆவணங்கள்

(Other Documents)

விண்ணப்பதாரரின் சுய-அறிவிப்பு

(Self-Declaration of Applicant)

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review