திருமணம் ஆகாத பெண் ஓய்வூதிய திட்டம் – Unmarried Women Pension

திருமணம் ஆகாத பெண் ஓய்வூதிய திட்டம் – Unmarried Women Pension

0.00

விண்ணப்பித்தல்

வழங்கப்படும் சேவைகள் (Nature of Services)
திருமணம் ஆகாத பெண் ஓய்வூதிய திட்டம் விண்ணப்பித்தல்
தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)
விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo)
ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card / Aadhaar Consent Form)
ஸ்மார்ட் கார்டு அல்லது குடும்ப அட்டை அல்லது

ஏதாவது ஒரு முகவரிச் சான்று (Smart or Ration Card or Any Address Proof)

ஏதாவது ஒரு அடையாளச் சான்று (Any Identity Proof)

(Voter ID Card, Passport, PAN Card, Driving License)

வங்கி பாஸ் புத்தகம் (Bank Pass Book)
விண்ணப்பதாரரின் சுய-அறிவிப்பு (Self-Declaration of Applicant)

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review