சாயில் கிளீன் – Soil Kleen

Category: .

சாயில் கிளீன் – Soil Kleen

100.00

சாயில் கிளீன்

மண்ணில் உள்ள வெள்ளை வேர் புழு, கரையான் மற்றும் தண்டு துழைப்பான் போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் பூச்சிகளை  அகற்றுகிறது.

இது மண்புழுக்களுக்கு எந்த வித தீங்கும் விளைவிக்காது

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review