சாதிச் சான்றிதழ் (Community Certificate)

சாதிச் சான்றிதழ் (Community Certificate)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

சான்றிதழ் PRINT எடுத்தல்

வழங்கப்படும் சேவைகள் (NATURE OF SERVICEs)
  • சாதிச் சான்றிதழ் விண்ணப்பித்தல் மற்றும்
  • விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ளுதல்
  • விண்ணப்பம் ஒப்புதல் பெற்றபின் சான்றிதழ் PRINT எடுத்து தருதல்

நிரந்தர சமூக சான்றிதழ் வழங்கும் முறை 1988 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற தொழில்முறை நிறுவனங்களில் சேர்க்கை பெறுவதற்கும் வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்கும் செல்லுபடியாகும்.

 

தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)
  • விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo)
  • முகவரிச் சான்று (Any Address Proof)
  • தந்தையின் சாதிச் சான்றிதழ் அல்லது தாயாரின் சாதிச் சான்றிதழ் அல்லது உடன் பிறந்தவரின் சாதிச் சான்றிதழ் (Community Certificate of Father or Community Certificate of Mother or Community Certificate of Siblings)
  • விண்ணப்பதாரரின் சுய-அறிவிப்பு (Self-Declaration of Applicant)
  • DNC Certificate

 

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review