இந்திரா காந்தி தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் (Indira Gandhi – Old Age Pension)

இந்திரா காந்தி தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் (Indira Gandhi – Old Age Pension)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

சான்றிதழ் PRINT எடுத்தல்

வழங்கப்படும் சேவைகள் (Nature of Services)
ஓய்வூதிய திட்டம் விண்ணப்பித்தல்
தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)
விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo)
ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card / Aadhaar Consent Form)
ஸ்மார்ட் கார்டு அல்லது குடும்ப அட்டை அல்லது

ஏதாவது ஒரு முகவரிச் சான்று (Smart or Ration Card or Any Address Proof)

ஏதாவது ஒரு அடையாளச் சான்று

(Any Identity Proof Voter ID Card, Passport, PAN Card, Driving License)

வங்கி பாஸ் புத்தகம் (Bank Pass Book)
விண்ணப்பதாரரின் சுய-அறிவிப்பு (Self-Declaration of Applicant)

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review