FSSAI Registration – உணவு பாதுகாப்பு & தரநிர்ணய சான்று

FSSAI Registration – உணவு பாதுகாப்பு & தரநிர்ணய சான்று

0.00

Apply New Certificate  &  Renewal of Old Certificate

புதிய சான்று விண்ணப்பித்தல் மற்றும் பழைய சான்றினை புதுப்பித்தல்

Nature of Services   (வழங்கப்படும் சேவைகள்)
  • புதியது மற்றும் புதுப்பித்தல் (New Registration and Renewal)
Documents Required  (தேவையான ஆவனங்கள்)
  1.  ஆதார் கார்டு
  2.  தொழில் பற்றிய விவரங்கள்
  3.  Mobile Number - மொபைல் எண்
  4.  Mail ID - மெயில் ஐடி

 

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review