வேலையில்லா பட்டதாரி சான்றிதழ் (Unemployment Certificate)

வேலையில்லா பட்டதாரி சான்றிதழ் (Unemployment Certificate)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

சான்றிதழ் PRINT எடுத்தல்

வழங்கப்படும் சேவைகள் (Nature of Services)
வேலையில்லா பட்டதாரி சான்றிதழ் விண்ணப்பித்தல் மற்றும்

விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ளுதல்

விண்ணப்பம் ஒப்புதல் பெற்றபின் சான்றிதழ் PRINT எடுத்து தருதல்
          இந்த சான்றிதழ் அடிப்படையில் வேலையின்மை இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையிலிருந்து சில உதவித்தொகை பெறவும், கருணையுடன் நியமனம் செய்யவும் வழங்கப்படுகிறது. இது குறிப்பிட்ட தாலுகாவின் அந்தந்த தாசில்தாரிடமிருந்து பெறப்படலாம்

தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)

விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo),

முகவரிச் சான்று (Any Address Proof)

கல்வித் தகுதி சான்று (Educational Qualification Proof)

மாற்றுச் சான்றிதழ் (Transfer Certificate)

குடும்ப வருமானச் சான்றிதழ்

(Family Income Certificate)

வேலைவாய்ப்பு அட்டை (Employment Card),

பிற சான்றுகள் (Other Documents)

விண்ணப்பதாரரின் சுய-அறிவிப்பு

(Self-Declaration of Applicant)

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review