தொலைந்துபோன கல்விச் சான்றிதழ்கள் (Loss of Educational Certificates)

தொலைந்துபோன கல்விச் சான்றிதழ்கள் (Loss of Educational Certificates)

0.00

விண்ணப்பித்தல்

விண்ணப்ப நிலை அறிதல்

சான்றிதழ் PRINT எடுத்தல்

வழங்கப்படும் சேவைகள் (Nature of Services)
கல்விச் சான்றிதழ்கள் தொலைந்து போனதற்கான

சான்றிதழ் விண்ணப்பித்தல் மற்றும்

விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ளுதல்

விண்ணப்பம் ஒப்புதல் பெற்றபின் சான்றிதழ் PRINT எடுத்து தருதல்
தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)
விண்ணப்பதாரின் புகைப்படம் (Photo)
வசிப்பிடச் சான்று (Proof of Residence)
தொலைந்துபோன சான்றிதழின் நகல் (Damage Certificate Xerox Copy)
விண்ணப்பதாரரின் சுய-அறிவிப்பு (Self-Declaration of Applicant)

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review